Newyddion


Yr ydych yma: Newyddion

poster Gwobrau Bywydau Creadigol

 Gwobrau Bywydau Creadigol

Rydym wedi cyrraedd y rhest fer!

 Rhybydd Cyhoeddus Criccieth

Blwyddyn ariannol yn dod i ben ar 31 Mawrth 2024

 Adeilad yr Hen Lyfrgell yng Nghriccieth

Perchnogaeth adeilad Hen Lyfrgell Criccieth yn fantol

 Hysbysiad pennu’r dyddiad ar gyfer arfer hawliau etholwyr

Blwyddyn ariannol yn dod i ben ar 31 March 2023

Logo Ysgogwyr newid cenedlaethau'r dyfodol 100

 Ysgogwr Newid Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol

Mae Cyngor Tref Cricieth wedi’i ddewis gan Gomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol

Cricieth Creadigol ar restr fer Gwobrau Bywydau Creadigol 2022

 Cricieth Creadigol ar restr fer Gwobrau Bywydau Creadigol 2022

Creadigrwydd a chymuned yn cael ei ddathlu gan fod Cricieth Creadigol ar restr fer Gwobrau Bywydau Creadigol

 Grŵp Cyswllt Cleifion, Hwb Iechyd Eifionydd

Grŵp Cyswllt Cleifion wedi'i greu i weithredu fel cyswllt rhwng cleifion â'r tîm rheoli lleol.

 Mantell o Flodau Cricieth

Mae Mantell o Flodau Cricieth yn cael ei harddangos yn adeilad Senedd Cymru drwy mis Tachwedd

 Cyfethol i Seddau Gwag Achlysurol

Rhoddir Rhybudd Trwy Hyn

 GWAITH AILWYNEBU ARFAETHEDIG A497 CRICCIETH

Mae’r gwaith uchod wedi ei raglennu i gychwyn ar 12 o Ionawr, 2022.