You are: The Council > Members

Members


Cadeirydd y Cyngor / Chairman:

Sian Williams

Is-Gadeirydd y Cyngor / Vice-chair:

Phil Jones

Cynghorwyr / Councillors:

  • Robert Cadwalader

  • Ffion Meleri Gwyn

  • Nan Davies-Hughes

  • Angela Hughes

  • Dr Peter Harlech- Jones

  • Delyth Lloyd

  • Lowri Ann-Richards

  • Alice Roberts

  • Wayne Roberts

  • Eirwyn Williams